Daniel Obajtek

LIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LIII sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku o godzinie 15:30.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
b) uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl