Hyundai Krosno

LIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT” – Nr 36” w Jaśle /Druk nr 480/,
b. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2021 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. /Druk nr 481/,
c. opłaty targowej /Druk nr 482/,
d. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 483/,
4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl