XLI sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XLI sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku o godzinie 14:00 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej dnia 5 grudnia 2021 roku.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:,
1) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kołaczyce do realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kołaczycach,
3) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034.
5. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl