Daniel Obajtek

XL sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XL sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 16:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwał:
l) w sprawie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2021, 2022, 2023 na wkład własny na zadanie inwestycyjne w ramach Projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec ” objęte PROW na lata 2014-2020;
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/208/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa” w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”;
3) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
4) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 -2029.
4. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl