LIV sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LIV sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00.

Planowany program obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLV Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022:
a. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022 /Druk Nr 478/,
b. Przedstawienie opinii do projektu Uchwały Budżetowej: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Jasła.
c. Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022.
d. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022 – 2031 /Druk nr 479/.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji RMJ

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl