Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00.

Program sesji obejmuje:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Brzyska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
6. Wolne wnioski i dyskusje.
7. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl