Daniel Obajtek

LIV sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LIV sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godzinie 15:00.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
b) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 roku,
c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2022 rok,
d) wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 03 – Błonie,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
5. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl