LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LV "Nadzwyczajna" Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w poniedziałek (17 stycznia) o godz. 12:00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle
3.2. przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywni już dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu
3.3. upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. - na realizację projektu pn. "Aktywni już dziś" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3.4.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec
3.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl