LVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 7 lutego 2022 roku o godz. 10:00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLVI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2021 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmieniająca Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła,
5.2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

LVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl