Daniel Obajtek

LVI sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LVI sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
b) zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle poprzez zmianę siedziby,
c) utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jaśle,
d) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego, położonych w miejscowości Przysieki,
f) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego, położonych w miejscowości Nowy Żmigród,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
7. Sprawozdanie z prac Komisji: Finansowo – Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Społecznej; Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle za 2021 rok.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

 

LVI sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl