Daniel Obajtek

XXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Izba Muzealna w Kołaczycach
Rynek 6, 38-213 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kołaczycac

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zwołał na 4 sierpnia (wtorek) XXIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej. Początek obrad o godz. 14:30 w sali narad (I piętro) w Izbie Muzealnej w Kołaczycach przy ul. Rynek 4.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz wyznaczenie nowej aglomeracji Jasło;
2) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2020 rok;
4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2020 – 2034.
5. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

 

XXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl