Daniel Obajtek

LVII sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LVII sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027,
c) ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2022 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego,
d) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły,
e) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 05 - Hankówka,
f) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 790/2 położonej w miejscowości Przysieki,
g) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 789/7 położonej w miejscowości Przysieki,
h) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 789/9 położonej w miejscowości Przysieki,
i) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 807/2 położonej w miejscowości Przysieki,
j) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 806/4 położonej w miejscowości Przysieki,
k) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 789/5 położonej w miejscowości Przysieki,
l) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 788/2 położonej w miejscowości Przysieki,
m) ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2021 rok.
8. Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2021 roku.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Jasielskim.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle za 2021 rok.
11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

 

LVII sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl