LIX Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 30 marca o 2022 roku o godz. 15:00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.
3.2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022-2036
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

LIX Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl