Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2022.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl