XLV Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLV Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 roku o godzinie 15:00 w w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad :

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Ustalenie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:
a. zmieniająca uchwałę Nr IX//91/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Dębowiec przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2022 roku;
c. zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
d. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 -2030.
4. Zamknięcie obrad sesji .XLV Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 roku o godzinie 15:00 w w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

 

XLV Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl