Daniel Obajtek

XXVI sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXVI sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w sali urzędu gminy.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krempna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2022 – 2036.
8. Zakończenie sesji.

 

XXVI sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl