Daniel Obajtek

XLVI Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLVI Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLIV z dnia 25 marca 2022 roku i Nr XLV z dnia 7 kwietnia 2022 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 marca i 7 kwietnia 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok;
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cieklinie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Duląbce Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie z siedzibą: Duląbka 86;
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębowiec;
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.
7. Wolne wnioski i zapytania;
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLVI Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl