L sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

L sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku o godz. 14:00 w sali GOK w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
c. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu.
4. Zakończenie obrad sesji.

 

L sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl