LXII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 16 maja 2022 roku o godz. 10:00.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z LI sesji RMJ.
- Zatwierdzenie protokołu z LII sesji RMJ.
- Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji RMJ.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
- przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle
- przyjęcia Regulaminu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Jana Pawła II w Jaśle
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 4-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa ,
- budowy drogi zlokalizowanej na działkach ewid. nr: 1/197, 1/191, 1/192, 1/193, 1/189, 1/185, 1/186, 1/188 położonych w obrębie nr 03A-PGR w Jaśle
- zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 

LXII Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl