XLVII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLVII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku o godzinie 16:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030;
2/ w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle;
3/ w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Dębowiec;
4/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 -2030.
4. Zamknięcie obrad sesji .

 

XLVII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl