XVI uroczysta sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Dom Ludowy w Myscowej
38-232 Myscowa

Wstęp wolny

XVI uroczysta sesja Rady Gminy Krempna

29 sierpnia odbędzie się XVI uroczysta sesja Rady Gminy Krempna. Początek obrad o godz. 9 w Domu Ludowym w Myscowej.

Przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krempna z 29 czerwca 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu obrad z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krempna z 15 lipca 2020 r.
6. Informacje wójta gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
8. Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.,
- nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w miejscowości Myscowa.
10. Myscowa - dzieje od czasu powstania do współczesności:
- przedstawienie rysu historycznego wsi Myscowa w związku z jubileuszem 600-lecia jej powstania
- wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
- omówienie przygotowań w zakresie budowy zbiornika wodnego Kąty – Myscowa
- określenie zapotrzebowania obszarowego pod budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych niezbędnego w planie miejscowym
- dyskusja
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o ograniczony udział w sesji Rady Gminy Krempna, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie jak i osobom biorącym udział w obradach. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.
Osoby biorące udział w sesji powinny wyposażyć się w środki ochrony osobistej (maski) oraz stosować się do wytycznych w sprawie zachowania odstępów i odległości.

 

XVI uroczysta sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl