Daniel Obajtek

LXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 10:00.

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z LIV Sesji RMJ.
- Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ.
- Zatwierdzenie protokołu z LVI Sesji RMJ.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Jasła za 2021 r. – Debata.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2021 /wraz z podjęciem stosownej uchwały,
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb nr 04-Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 09-Górka
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 04-Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa i obręb ewidencyjny nr 05-Hankówka
- udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 

LXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl