Daniel Obajtek

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

tryb zdalny - on line
38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 31 sierpnia o godz. 11: 00 w trybie online.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji RMJ.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII Sesji RMJ.
3. Wybór komisji wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia” /Druk nr 277/,
4.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Powiatem Jasielskim w zakresie określenia obowiązków stron w ramach realizacji inwestycji dodatkowego przystanku osobowego o roboczej nazwie: Jasło-Sobniów w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło- Nowy Zagórz” /Druk nr 278/,
4.3. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk nr 276/,
4.4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jaśle w roku szkolnym 2020/2021 /Druk Nr 279/,
zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 280/.
5. Złożenie radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przez burmistrza miasta Jasła.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji RMJ

 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl