Daniel Obajtek

LXII sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXII sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 roku o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,
b) zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
d) ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
e) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 22 – Brzyszczki II.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

 

LXII sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl