LXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 roku o godz. 10:00.

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z LVII Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
4.2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Remont chodnika na Osiedlu Gamrat w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza”
4.3. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 1/2020/Jasło z dnia 17 listopada 2020 r. zawartego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Powiatem Jasielskim w zakresie określenia obowiązków stron w ramach realizacji inwestycji dodatkowego przystanku osobowego o roboczej nazwie: Jasło – Sobniów w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”
4.4. wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. z siedzibą w Jaśle wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego
4.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

LXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl