Hyundai Krosno

XXVI sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXVI sesja Rady Gminy Jasło, zwołana przez przewodniczącego Józefa Dziedzica, odbędzie się 18 czerwca. Początek obrad o godz. 14.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Jasło:

1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej we wsi Bierówka stanowiącej współwłasność Gminy Jasło.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzcinica-I.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
16. Sprawy różne.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie

 

XXVI sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl