Daniel Obajtek

LIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 12 sierpnia roku o godz. 14:00 w sali GOK w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tarnowiec za 2021 r.
5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
e) upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec w roku szklonym 2022/2023.
7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

LIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl