Daniel Obajtek

LXIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXIII sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 roku o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
c) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2023 roku zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2023 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem usługi stałego dostępu do sieci internetowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaśle,
e) ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2022 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego,
f) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych,
g) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
h) oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
7. Informacja Zarządu Powiatu w Jaśle dotycząca przeprowadzonego naboru do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
8. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w: Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Strzyżowie, na obszarze Powiatu Jasielskiego za rok 2021.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

 

LXIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl