Daniel Obajtek

LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00.

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z LVIII Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z LIX Sesji RMJ.
2.3. Zatwierdzenie protokołu z LX Sesji RMJ.
2.4. Zatwierdzenie protokołu z LXI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła,
4.2. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2021-2030,
4.3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jaśle w roku szkolnym 2022/23,
4.4. zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4.5. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie” w ramach projektu „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”,
4.6. udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle,
4.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.,
4.8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022-2036.
5. Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl