Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 9 września 2022 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
a. protokół nr LVII/2022,
b. protokół nr LVIII/2022.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej spółki za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/460/2022 o upoważnieniu Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Żółkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl