LIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 8 września roku o godz. 14:00 w sali GOK w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. nadania nazwy stadionowi piłkarsko – lekkoatletycznemu,
b. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
c. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
d. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
4. Zakończenie obrad sesji.

 

LIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl