LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku o godz. 10:00.

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXII Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z LXIII Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
4.2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło
4.3. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

LXVIII  Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl