LXIV sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXIV sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 14 września 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
c) zmiany Uchwały Nr XLV/304/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania publicznego.
5. Zamknięcie obrad.

 

LXIV sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl