LV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Wydarzenie odwołane

LV Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 28 września roku o godz. 14:00 w sali GOK w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c. zmieniająca uchwałę nr L/361/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 2+607 - 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski",
d. zmieniająca uchwałę nr LI/366/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację f. zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec" w miejscowości Tarnowiec,
e. zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tarnowiec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
f. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
4. Zakończenie obrad sesji.

 

LV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl