Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 12 października 2022 roku o godzinie 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
a. protokół nr LIX/2022,
b. protokół nr LX/2022,
c. protokół nr LXI/2022.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Jasło.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzcinica-I.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji Jasło.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl