Daniel Obajtek

XXVI sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXVI sesja Rady Gminy Dębowiec

Dzisiaj, 7 września, odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Dębowiec. Początek obrad o godzinie 16 w sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz wyznaczeniu nowej aglomeracji Jasło;
2/ zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Dębowiec.
4. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXVI sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl