Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku. Początek obrad o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na rok 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad plan budżetu 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 na terenie Gminy Brzyska.
10. Wolne wnioski i dyskusje.
11. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl