Daniel Obajtek

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

15 czerwca 2020 r o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzyska.

Program sesji:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
5. Zakończenie obrad.

 

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl