Daniel Obajtek

XXXIV sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXXIV sesja Rady Miejskiej Jasła

XXXIV sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 11:00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji RMJ.
3. Wybór komisji wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, obręb Nr 11-Sobniów II /Druk nr 286/,
4.2. zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/21 /Druk nr 287/,
4.3. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Jasła /Druk nr 285/,
4.4. zmiany statutu Miasta Jasła /Druk nr 284/,
4.5. zmieniająca uchwałę Nr LXXIII/577/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jasła /Druk nr 283/,
4.6. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika /Druk nr 281/,
4.7. przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie /Druk nr 282/,
4.8. zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 288/.
5. Sprawozdanie z działalności burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl