LXVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
c) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 roku,
d) uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok,
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030,
f) powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka”,
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację zadania Powiatu,
h) powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród,
i) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na lata od 2023 roku do 2030 roku na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Nowy Żmigród na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród,
j) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2023 rok,
k) przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2023 rok.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

 

LXVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl