Daniel Obajtek

XXXII sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXXII sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali urzędu gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2023 r.,
b. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2023 – 2036.,
c.zmian budżetu Gminy Krempna na 2022 r.,
d. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022,
e. zmiany Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,
f. uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2023 r.,
g. uchwalenie planów pracy komisji Rady Gminy na 2023 r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Krempna za 2022 r.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXII sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl