Daniel Obajtek

LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 2 stycznia 2023 roku roku o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z LXVII Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na 2023 rok:
a. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na 2023 rok /Druk Nr 607/,
b. Przedstawienie opinii do projektu Uchwały Budżetowej:
– Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
– Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Jasła.
- Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na 2023 rok.
- Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2023 – 2036 /Druk nr 608/.
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 

LXXIV  Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl