Hyundai Krosno

LIV Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LIV Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 5 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwał:
- Uchwała Budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2023;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030;
4. Wolne wnioski i zapytania;
5. Zamknięcie obrad sesji.

 

LIV Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl