LXVIII Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXVIII Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 roku o godzinie 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
4 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Jasło.
6. Zakończenie.

 

LXVIII Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl