Daniel Obajtek

XXXV sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXXV sesja Rady Miejskiej Jasła

W najbliższy poniedziałek, 26 października, odbędzie się w trybie zdalnym XXXV sesja Rady Miejskiej Jasła. Początek obrad o godz. 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „WARZYCE I Nr 70” /Druk nr 296/,
4.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria-ulica 3 Maja” /Druk nr 297/,
4.3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT-Nr 36” w Jaśle /Druk nr 298/,
4.4. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2020 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”/Druk nr 299/,
4.5. wyznaczenia aglomeracji Jasło /Druk nr 295/,
4.6. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Jaśle na lata 2021-2023 /Druk nr 294/,
4.7. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na realizację zadania: „Remont ul. Wiejskiej w km 0+000-0+050 w m. Brzyście” /Druk nr 293/,
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

XXXV sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl