Postępujące zmiany klimatyczne, których skutki bardzo dotkliwie odczuwamy, przyczyniają się do występowania coraz częstszych susz, które znacząco wpływają na kondycję plonów. Dlatego tak istotne są wszelkie działania związane z zatrzymaniem jak największej ilości wody w glebie.
Jak pokazują analizy prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, średnia obszarowa temperatura powietrza w czerwcu br. wyniosła 19,3°C i była o 2,5°C wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca. Na obszarach województw małopolskiego oraz podkarpackiego zanotowano średnią temperaturę w granicach od 18,2°C w rejonach podgórskich, do 19,7°C w północnych obszarach tychże województw. Warunki termiczne na wszystkich obszarach sklasyfikowano jako ekstremalnie ciepłe. Wg klasyfikacji rangowej średniej temperatury miesięcznej, czerwiec br. był drugim najcieplejszym czerwcem w XXI wieku.

Wartości średniej obszarowej temperatury powietrza oraz klasyfikacja termiczna w czerwcu
Wartości średniej obszarowej temperatury powietrza oraz klasyfikacja termiczna w czerwcu br. w poszczególnych regionach klimatycznych Polski. Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Natomiast jeśli przyjrzymy się opadom atmosferycznym, wg analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obszarowo uśredniona suma opadu atmosferycznego w czerwcu w Polsce wyniosła 52,7 mm, co stanowiło 83,6% normy dla tego miesiąca określonej na podstawie pomiarów w latach 1991-2020. Miniony czerwiec należy zaliczyć do miesięcy suchych (praktycznie w pobliżu granicy z klasą bardzo suchych).

Na obszarach większości powiatów z terenu województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, od marca obserwuje się systematyczny spadek wilgotności gleby, która w lipcu br. wyniosła średnio 50% - 60% w warstwie gleby o głębokości 28-100 cm. W powiecie proszowickim w woj. małopolskim wyniosła zaledwie niecałe 40%. W północnych powiatach województwa podkarpackiego w czerwcu wilgotność gleby wynosiła jedynie 20% - 30% (głębokość 28-100 cm).

Wskaźnik wilgotności gleby 0-100% - województwo małopolskie - powiat proszowicki. Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Badania pokazują, że obniżenie wilgoci w glebie do 30-40%, wskazuje na deficyt wody w strefie korzeniowej roślin, co bezpośrednio wpływa na niezaspokojenie potrzeb wodnych roślin oraz zmniejszenie ich produkcji.

Dzięki prowadzonym analizom widzimy, że skala zjawiska suszy z roku na rok rośnie, dlatego warto wiedzieć w jaki sposób możemy poprawić retencję wody, a tym samym ograniczyć niekorzystny wpływ suszy na plonowanie.

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu znacząco wpływa na działalność rolniczą. Swoje założenia opiera na przeciwdziałaniu postępującym zmianom klimatycznym, a także kompleksowemu podejściu do ochrony środowiska. Priorytetem Zielonego Ładu jest również zrównoważone rolnictwo, dlatego też rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa zgodnie z obowiązującą strategią, powinni prowadzić działania oparte o zrównoważony rozwój, kierując się przede wszystkim ekologią na każdym etapie działalności.

Mając na uwadze coraz częściej występujące w Polsce susze, konieczne jest wprowadzenie zabiegów, które zwiększą pojemność wodną gleby oraz korzystnie wpłyną na retencję wody w glebie. Świetnym przykładem takiego działania jest wapnowanie gleb, które wykonywane regularnie skutecznie umożliwia zatrzymanie oraz magazynowanie wody w glebie. Wapnowanie zdecydowanie poprawia właściwości fizyczne gleby, zmieniając jej strukturę na gruzełkowatą, co sprawia, że zwiększa ona swoją zdolność retencyjną. Wapnowanie, to podstawowy zabieg agrotechniczny, o którym powinien pamiętać każdy rolnik chcący uzyskiwać wysokie plony w swoim gospodarstwie.

Przy wyborze wapna kierujmy się wielkością frakcji nawozu – im drobniejsza tym szybsza jego reaktywność (zdolność do rozpuszczania i wchodzenia w reakcje chemiczne związków wapnia pod wpływem wody), efektywność odkwaszenia gleby. Do zabiegu wapnowania jak najbardziej nadaje się wapno węglanowe - Gruntcal o zawartości CaCO3 min 96% (53% CaO). Frakcja tego wapna mieści się w przedziale do 0,08 mm, przez co szybko się rozpuszcza w roztworze glebowym, dając reaktywność na poziomie 100%. Ten certyfikowany nawóz jest naturalny i może być używany w uprawach ekologicznych. Jest również bezpieczny dla roślin i zwierząt.

Co daje regularne wapnowanie?
 • poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz zmienia jej strukturę na gruzełkową, czyli najbardziej pożądaną dla większości uprawianych roślin,

 • zwiększa przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny,

 • przy kwaśnym odczynie gleby nawet najlepsze nawożenie azotem, fosforem, czy obornikiem nie przyniesie rezultatów, ponieważ rośliny mniej efektywnie gospodarują składnikami odżywczymi, które pobierają z gleby,

 • poprawia możliwości magazynowania wody w glebie, zwiększa zdolność retencyjną, a tym samym korzystnie wpływa na system korzeniowy, umożliwiając roślinom przetrwanie suszy.
 • zwiększa odporność na procesy degeneracyjne, erozje oraz ubytek zawartości substancji organicznych,

 • w sposób bezpieczny reguluje pH gleby, które ma istotny wpływ na efektywne plonowanie roślin,

 • zapewnia optymalny poziom mikroelementów w roślinie, które zwiększają odporność na niekorzystne warunki środowiska,

 • niedostateczne zaopatrzenie gleby w wapń, skutkuje wymywaniem potasu i magnezu, co powoduje wyjałowienie ziemi,

 • wapnowanie reguluje aktywność enzymów, które odpowiadają za wzrost, rozwój i wydajne plonowanie roślin,

 • ułatwia roślinom pobieranie potasu, który wpływa na jakość produktów roślinnych, wzbogacając dietę żywieniową ludzi oraz zwierząt,

 • reguluje przyswajanie fosforu, który w glebach zakwaszonych tworzy nieprzyswajalne dla roślin sole żelaza i manganu,

 • ogranicza toksyczne oddziaływanie glinu, który hamuje wzrost korzeni roślin, negatywnie wpływa na transport wody i soli mineralnych do części nadziemnych roślin, powoduje mniejszą asymilację CO2 oraz hamuje pobieranie wapnia i magnezu,

 • regularne wapnowanie gleb obniża koszty nawożenia (poprzez zmniejszenie zużycia nawozów).