25 polskich uczelni akademickich znalazło się wśród najlepszych uczelni na świecie w corocznym rankingu dyscyplin Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), opublikowanym przez chińską agencję Shanghai Ranking Consultancy. Wśród nich, jako jedyna uczelnia w regionie, jest Politechnika Rzeszowska, która została sklasyfikowana w dyscyplinie nauk technicznych i inżynierskich.
W dyscyplinie mechanika w rankingu GRAS sklasyfikowano sześć polskich uczelni, w tym Politechnikę Rzeszowską. Wszystkie uczelnie zajęły ex aequo miejsca od 301 do 400 i pierwsze miejsce w Polsce. Oprócz naszej uczelni były to: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

Ranking GRAS
Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) jest publikowany od 2009 r. Jest to międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych. 54 dyscypliny sklasyfikowane w rankingu zostały przyporządkowane do pięciu dziedzin: nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich. Ogółem w zestawieniu sklasyfikowano 1800 uczelni z 93 krajów z całego świata. Ranking GRAS jest rankingiem tematycznym tworzonym przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, który jest twórcą także rankingu szanghajskiego (ARWU). Ranking ARWU jest jednym z czterech najważniejszych rankingów szkół wyższych, obok QS, Times Higher Education oraz U-Multirank.

Ranking bierze pod uwagę pięć kryteriów: liczbę artykułów naukowych, wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), współpracę międzynarodową w odniesieniu do publikacji, liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach oraz liczbę znaczących nagród naukowych.

W tym roku najwyższe pozycje w poszczególnych dziedzinach zajęły uniwersytety amerykańskie, m.in. Harvard University, Massachusetts Institute of Technology czy University of Colorado at Boulder.