Świadczenie „Mama 4+” pobiera na Podkarpaciu prawie 4 tysiące osób. Jasielski oddział ZUS wypłaca 1,3 tys. świadczeń, a rzeszowski niemalże 2700.
1 marca 2019 r. wszedł w życie program „Mama 4+”, zwany inaczej rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Celem tego świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które nie mogły podjąć zatrudnienia lub z niego zrezygnowały, ponieważ poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci. O wypłatę świadczenia może ubiegać się również ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Osoba ubiegająca się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające musi udowodnić, że nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Maksymalna kwota wypłaty świadczenia to wysokość najniższej emerytury, która od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto. RSU nie ma stałej kwoty, a to oznacza, że jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

RSU przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania. Ośrodek interesów życiowych osoby składającej wniosek o świadczenie „Mama 4+” musi być na terytorium Polski przez co najmniej 10 lat, liczone od ukończenia 16 roku życia. Wnioskodawca musi również posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

RSU wypłacane jest na wniosek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także:
- akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
- informację o numerach PESEL dzieci,
- a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie i wysokość świadczenia.

Należy pamiętać, że osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, mających wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy nabyciu prawa do innego świadczenia.
Więcej informacji dotyczących rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego znaleźć można na stronie internetowej www.zus.pl
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.