W piątek, 23 lutego br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyła się LXXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle, podczas której podjęto szereg ważnych dla powiatu uchwał.
Decyzją radnych przystąpiono do realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Powiat Jasielski", mającego zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych. Realizacja tego projektu przyczyni się do ochrony informacji gwarantującej bezpieczeństwo obywateli, przedsiębiorców oraz szeroko pojętej administracji.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę infrastruktury IT, co zapewnieni bezpieczeństwo świadczonych e-usług oraz utrzymanie systemów, m.in. wspomagających reakcję na zagrożenia związane z cyberprzestępczością, wsparcie szkoleniowe podnoszące umiejętności z zakresu ICT oraz przeprowadzenie ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie aktualizacji oprogramowania z niezbędnym wsparciem technicznym zabezpieczającym systemy operacyjne.

Projekt ten będzie realizowany w latach 2024-2026. Całkowita wartość projektu to 850 000 zł i jest on w pełni dofinansowany ze środków zewnętrznych: 82 % kosztów pokrywają Fundusze Europejskie, a pozostałe środki będą pochodzić z budżetu państwa.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego, nieruchomości w położonej w miejscowości Kołaczyce, która zostanie przeznaczona na potrzeby poszerzenia drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś.
Radni podjęli także uchwałę, zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Konieczność zaktualizowania tej uchwały wynika ze zmian ilości i położenia nowych przystanków, bądź zmiany lokalizacji przystanków istniejących.

Wprowadzono następujące zmiany:
- dodanie nowo zlokalizowanych przystanków,
- wprowadzenie nieznacznych zmian w kilometrażach istniejących przystanków powstałych w wyniku wprowadzenia nowych stałych organizacji ruchu,
- aktualizacja numeracji przystanków,
- dodanie bądź zmiana nazw niektórych przystanków,
- inne poprawki, np. literówek, omyłek w kilometrażach.

Podczas sesji radni zdecydowali o zmianie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2024 oraz zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 - 2030. Przyjęli także sprawozdanie z prac Komisji: Finansowo - Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Społecznej; Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle za 2023 rok.
Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.