Zakończony został remont ponad 800 - metrowego odcinka drogi powiatowej Siepietnica – Święcany – Lisów w Święcanach.
Koszt remontu wyniósł 448 818,51 złotych, z czego 20 tysięcy złotych pochodziło z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Skołyszyn. Wykonawcą robót było PRDM w Jaśle.

droga w Święcanach